Ganed yn Northi  Church Street ar 29 Medi, 1960, aeth i Ysgol y Forwyn Fair, lle dysgodd chwarae pêl-droed, ac yna i Esgob Llandaf. Doedd e ddim yn chwarae rygbi nes ei fod yn 19 oed, gan ddechrau yn nhîm Butetown. Yna cafodd gyfnod prawf gyda’r Glamorgan Wanderers cyn i Gaerdydd alw arno. Sgoriodd 166 o geisiau mewn 194 o gemau ar gyfer y Blue & Blacks, gan ennill tair o bedair rownd derfynol Cwpan Her URC lle chwaraeodd drostynt. Ar ôl wyth mlynedd ym Mharc yr Arfau ymunodd â Bradford Northern ym 1989 ac aeth ymlaen i chwarae 132 o gemau ar gyfer y clwb o Swydd Efrog, gan sgorio 77 o geisiau. Fe’u helpodd i ennill Cwpan Swydd Efrog ym 1989, gan sgorio ddwywaith yn rownd derfynol Tlws Regal ym 1991, pan gollasant i Widnes. Enillodd wyth cap dros Gymru a chwaraeodd unwaith i Brydain Fawr.